Voertuigverzekeringen

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ‘gemotoriseerde voertuigen’ (zoals bijvoorbeelde de BA Auto) is al meer dan 50 jaar een wettelijk verplichte polis voor wie een gemotoriseerd voertuig op de openbare weg brengt. En maar goed ook : deze verzekering vergoedt immers de schade die u of een van uw gezinsleden bij een schadegeval in fout veroorzaakt aan derden. Derden zijn alle betrokken partijen die materiële of lichamelijke schade lijden (andere weggebruikers, eigenaars van beschadigde eigendommen met inbegrip van de openbare besturen en inzittenden) door het ongeval. Enkel de bestuurder van het voertuig is uitgesloten.

De premie voor deze verzekering kan sterk variëren. Voor personenwagens is het vermogen van de motor in KW en de gebruikelijke bestuurder meestal al een belangrijke basis. Al zijn er ook andere types polissen op de markt die totaal andere parameters gebruiken (bijvoorbeeld op basis van het aantal gereden kilometer). Voor vrachtwagens is de MTM (maximum toegelaten massa) bepalend. Voor kranen en andere werktuigen geldt meestal een forfaitaire premie.

Daarnaast zijn het aantal voertuigen in uw gezin, het schadeverleden, het eigenlijk gebruik van de voertuigen,… enz ook allemaal elementen die meespelen in de berekening van een premie. U ziet het. Er zijn heel wat factoren die meespelen, en waar dus aangepast persoonlijk advies geboden is. Kom gerust eens langs zodat we samen de meest geschikte formule kunnen samenstellen voor u en uw gezin.