Reisverzekering

Ondanks de lage kostenmaatschappijen en de goedkope vluchten die ze aanbieden, blijft de wagen een geliefkoosd vervoermiddel om op vakantie te gaan. In de meeste reisverzekeringen is dan ook een belangrijk luik rond uw voertuig voorzien. Zo kunt u rekenen op pechverhelping of een takeldienst, kunnen kleine herstellingen ter plaastse gebeuren, worden wisselstukken of een reservesleutel gratis nagestuurd en zo nodig wordt het voertuig zelfs gerepatrieerd.

Maar dat is lang niet alles : een reisverzekering dekt ook de aanvullende medische kosten bij ziekte of ongeval, zal indien nodig gerechtskosten terugbetalen, zal eender waar ter wereld tussenkomen in de zoek- en reddingskosten.

Tenslotte zijn er ook de dekkingen rond het verlies van bagage. Ook hier zal de verzekering tussen komen, zowel om wat vervangkledij aan te kopen in het land van bestemming als voor een vergoeding van de bagage bij de terugkeer in het land. Er zijn diverse formules op de markt. Kom dus gerust eens langs om samen het meest geschikt product te bekomen.