Rechtsbijstand verzekering

Eén van onze belangrijkste doelstellingen is niet alleen ervoor te zorgen dat u goed verzekerd bent, maar anderzijds ook dubbele dekkingen (én kosten) te vermijden in diverse polissen.

Daarom adviseren wij meestal om geen dekking rechtsbijstand te voorzien in een polis BA Auto of in een familiale verzekering. Wij opteren eerder om u een aparte verzekering ‘rechtsbijstand’ te laten afsluiten die in alle gevallen waarbij u in onmin raakt met een derde partij zal optreden.

Deze polis zal u helpen bij het afdwingen van uw rechten. Dat lijkt logisch maar is niet altijd evident. Hoe ga je tewerk? Welke procedure volgt u best ? Wat kost het allemaal ?

In de eerste plaats zal een jurist het dossier onderzoeken en een advies verstrekken. Zo hebt u al een idee of uw dossier een kans maakt. Daarna zal eerst gezocht worden naar een minnelijke schikking. Komt het toch tot een rechtszaak, dan betaalt uw Verzekering Rechtsbijstand de kosten.