Omniumverzekering

Bij een verzekering van een gemotoriseerd voertuig is enkel de B.A. een verplichte waarborg. Zoals gezegd is het doel van een BA de schade aan de tegenpartij(en) te dekken. Maar wat met de eigen schade als u in fout bent? Deze wordt niet vergoed.

Hiervoor kan u een omnium autoverzekering afsluiten waarmee uw eigen schade wel gedekt is, ook als u zelf in fout bent. De verzekering “Omnium” is een vlag die vele ladingen dekt.

Er zijn allereerst twee types : de mini-omnium en de volledige omnium.

De mini–omnium autoverzekering

Bij de mini-omnium onderscheiden we volgende waarborgen

  • Schade door brand : in een mechanisch voertuig als een auto kan gemakkelijk brand ontstaan in de motor of de elektrische leidingen enz. Dit kan zowel voorvallen tijdens het rijden of in stilstand. Voor uw verzekering maakt dit geen verschil. Ook schade aan het voertuig ten gevolge van brand in uw woning of bedrijf is gedekt.
  • Schade door diefstal of poging tot diefstal: Na de wachtperiode (meestal 30 dagen) wordt de waarde van het voertuig vergoed als het gestolen werd. Indien het binnen de wachtperiode teruggevonden wordt, dan vergoedt deze polis de eventuele schade aan de wagen. Ook schade door een poging tot diefstal is gedekt. Hier denken we dan aan beschadigde sloten en deuren of ruiten (zie ook glasbreuk). (voorbeeld: verwrongen sloten, deurbeschadigingen..enz.).Vandalisme valt daar echter niet onder (een afgerukte spiegel zal dus niet vergoed worden) want dit maakt deel uit van de volledige omnium (zie verder).
  • Schade door glasbreuk: ook het breken van de voorruit, zijruiten en achterruit wordt vergoed door de mini-omnium, om het even wat de oorzaak was (opspattende stenen, inbraak, laten vallen van een voorwerp…).
  • Schade door natuurkrachten (hagel, sneeuw,…): Stormweer en natuurfenomenen in het algemeen kunnen heel wat schade aanrichten. Men vindt het evident dat de woning hiervoor beschermd wordt maar met de wagen wordt vaak geen rekening gehouden. Alle schade door natuurevenementen zoals neervallende rotsen, hagelstenen, stormschade, overstromingen, vallende bomen, bliksem, aardbeving… zijn door deze polis gedekt. Jaarlijks krijgen wij verschillende dergelijke schadegevallen binnen.
  • Schade door aanrijding met dieren: vergoedt de schade naar aanleiding van een aanrijding met een dier. Sommige verzekeringsmaatschappijen beperken deze aanvullende waarborg tot de groep dieren die onder de noemer ‘wild’ vallen. Wilt u ook verzekerd worden voor aanrijding met vee of huisdieren, dan kunnen we u de gepaste formule voorstellen.

Ook hier is persoonlijk advies noodzakelijk. Kom gerust eens langs voor meer informatie.

Volledige omniumverzekering

De volledige omnium omvat alle waarborgen van de mini-omnium, maar biedt u de extra waarborg “Eigen Schade” die zonder meer de belangrijkste waarborg van deze polis is. Deze waarborg dekt immers alle schade aan de wagen door ongeval (ongeval in fout door u of een van uw gezinsleden of werknemers, vandalisme door derden, vluchtmisdrijf van de aanrijder,…).

Ook voor een ongeval in recht is deze waarborg belangrijk. Er kan immers betwisting ontstaan over wie in fout is, de tegenpartij kan een buitenlander zijn of hij kan gewoonweg niet verzekerd zijn ! In veel van deze gevallen kan de wachttijd tot u de vergoeding ontvangt aardig oplopen. De verzekeraar zal u het geld al voorschieten en betaalt u dus terstond. Dit is natuurlijk niet onbelangrijk en verzekert u dat de liquiditeit van uw gezin of firma niet in het gedrang komt. Wij staan graag tot uw dienst met wat meer informatie.