Voertuigverzekeringen

Auto

Voor de verzekering van personenwagens die ingeschreven zijn als bedrijfsvoertuig, gelden meerdere opties.
Zo zal voor onze bedrijfsklanten met een eigen wagenpark een fleetpolis op maat van het bedrijf uitgewerkt worden. Dit is echt maatwerk en bijgevolg gaan we daar op deze webstek niet verder op in. Gorris Verzekeringen nv beheert tal van fleetpolissen en adviseert u graag om de juiste verzekeringskeuze te maken.

Personenwagens die geen deel uitmaken van een “fleet-contract” zoals de meeste auto’s van zelfstandigen, bedrijfsleiders en hun gezinsleden of voertuigen die toevertrouwd zijn aan uw personeelsleden kunnen genieten van een bijzonder ruime “alle-risico” autoverzekering.

Lichte vrachtwagen

De verzekering lichte vrachtwagen BA vergoedt alle schade die u aan anderen veroorzaakt bij een ongeval met uw wagen. Het is een wettelijk verplichte verzekering.

Dekking van alle schade aan anderen

Uw verzekering BA is geen overbodige luxe. De kosten kunnen na een ongeval snel hoog oplopen. Uw verzekering dekt:

  • materiële schade aan voertuigen van anderen
  • materiële schade bij de passagiers (bijvoorbeeld een kapotte gsm)
  • lichamelijke schade aan derden én aan uw eigen passagiers.

Wat bij zware fout?

Als u een zware fout begaat zoals rijden onder invloed, dan zal de verzekeraar de slachtoffers vergoeden en zal hij aan u vragen om dit bedrag terug te betalen.

Vrachtwagen

Transport met vrachtwagens is risicovol. Met onze vrachtautoverzekering bent u op de meest professionele wijze verzekerd, of het nu gaat om verkeersschade, stilstand na een ongeval, vervoer van gevaarlijke stoffen of bijvoorbeeld de risico’s van laad/loskleppen en kranen op de auto.