Omniumverzekering

Bij een autoverzekering is enkel de B.A. de enige verplichte module van uw autoverzekering. Het doel van deze BA-WA is om de schade aan de tegenpartij te dekken. Maar deze module van de autoverzekering dekt dus niet de eigen schade als je in fout bent.
Wanneer je een omnium autoverzekering hebt, word je eigen schade wel gedekt als je zelf in fout bent. De verzekering “omnium” is een verzamelwoord voor een aantal bijkomende waarborgen in uw voertuigverzekering. Globaal onderscheiden we 2 soorten “omnium”-verzekering:

Volledige omnium autoverzekering – Beperkte omnium autoverzekering

Volledige omniumverzekering

Deze verzekering omvat de waarborgen eigen schade, brand, diefstal, glasbraak en natuurkrachten. Even een woordje uitleg.

Eigen Schade

De belangrijkste waarborg: dekt alle schade aan de wagen door ongeval (ongeval in fout door u of een van uw werknemers, vandalisme door derden, vluchtmisdrijf van de aanrijder,…). Ook voor een ongeval in recht is deze waarborg belangrijk. Er kan immers betwisting ontstaan over wie in fout is; de tegenpartij kan ook een buitenlander zijn, of gewoon niet verzekerd… In deze gevallen kan het maanden duren voor u vergoed wordt. De verzekering omnium betaalt u terstond. Belangrijk om de liquiditeit van uw firma niet in gevaar te brengen.

Brand

Brand van het voertuig ontstaan in de motor of de elektrische leidingen enz. Tijdens het rijden of in stilstand maakt niets uit. Ook schade aan het voertuig ten gevolge van brand in uw firma.

Diefstal

Hier betalen we het voertuig indien het gestolen wordt (30 dagen wachttijd). Zo het vroeger teruggevonden wordt, wordt de schade aan de wagen betaald. Ook schade door een poging tot diefstal is gedekt. (voorbeeld: verwrongen sloten, deurbeschadigingen..enz.)

Glasbraak

Waarborgt het breken van de voorruit, zijruiten en achterruit door om het even welke oorzaak (opspattende stenen, inbraak, laten vallen van een voorwerp…)

Natuurkrachten

Alle schade door natuurevenementen zoals neervallende rotsen, hagelstenen, stormschade, overstromingen, vallende bomen, bliksem, aardbeving… evenals schade door aanrijding met loslopende dieren. Jaarlijks krijgen wij verschillende dergelijke schadegevallen binnen.

Kleine, beperkte omniumverzekering

Deze verzekering bevat de waarborgen brand, diefstal, glasbraak en natuurkrachten. Dus niet de waarborg eigen schade. Dikwijls wordt deze waarborg genomen nadat men de volledige omnium stopt ingevolge leeftijd van het voertuig.